Facebook
Instagram
Youtube
LinkedIn
hledat
Podpůrné programy

Podpůrné programy

CSR - Podpora ve sportu

Jak získat příspěvek na využití sportovišť

1. Prostudujte si podmínky programu
Stáhněte si tady na stránce soubor s kompletními podmínkami programu a důkladně si je prostudujte.

2. Splňujete podmínky programu?
Pokud jste organizace, nebo jednotlivec, která spadá do jedné ze dvou kategorií programu, můžete požádat o příspěvek.

3. Vyplnění žádosti
Stáhněte si formulář žádosti tady na stránce a vyplňte. Žádost pak doručte fyzicky, nebo elektronicky, na adresu naší podatelny.

4. Schválení a čerpání příspěvku
Vaše žádost bude projednána na nejbližší radě představenstva společnosti. O rozhodnutí a dalším postupu bude informována kontaktní osoba uvedená v žádosti.

KONTAKTUJTE NÁS