Facebook
Instagram
Youtube
LinkedIn
hledat

Nový 25m bazén za Lužánkami

Nový 25m bazén za Lužánkami

Nová bazénová hala 25 metrů – začleněná do areálu bazénového střediska v Lužánkách.

K myšlence rozšířit počet plaveckých ploch na území statutárního města Brna přivedly zastupitele města zejména 2 stěžejní důvody. Důvod č.1 plánovaná (v současnosti již naplněná) změna metodiky pro ZŠ v oblasti sportu a návrat povinného plavání do základních škol od školního roku 2017/2018. Z toho vyplývající jednoznačný nedostatek plaveckých hal na území města versus počet základních škol v městě Brně a blízkém okolí. Důvod č.2 vrátit městu Brnu možnost pořádání mezinárodních plaveckých soutěží. Aktuální pravidla mezinárodních soutěží vyžadují určité parametry. Jedním z nich je rozplavbový bazén pro sportovce. Dalším cílem je navýšit kapacity krytých bazénů pro širokou veřejnost.

Zbrusu nová plavecká hala za dvě stě šedesát miliónů (předpokládaný rozpočet) vyroste podle plánu v místě momentálně nevyužívaného parku vedle vchodu na stávající plavecký stadion za Lužánkami. Projekt respektive objem finančního rozpočtu obsahuje i revitalizaci okolí obou bazénů. Rekonstrukci centrálního přístupového schodiště. Modernizaci pochozí lávky a vytvoření dostatečného počtu nových parkovacích míst jakožto i technickou revitalizaci stávajících parkovacích ploch. Tak bude vypadat nový bazén, který má do dvou let vyrůst u plaveckého stadionu za Lužánkami.

Amatéři i profesionálové si zde zaplavou ve dva a půl metru širokých drahách. Osm drah a pětadvacetimetrová délka pro pořádání mistrovství světa i Evropy. Parametry bazénu jsou nastavené tak, aby splňoval závodní standardy. Díky tomu umožní pořádání mezinárodních plaveckých soutěží. Po dokončení stavby můžeme v Brně opět pořádat mistrovství světa či Evropy, protože nový bazén může sloužit jako rozplavbový. Kromě významných plaveckých soutěží nabídne bazén další možnost pro výuku plaveckých kurzů a to nejen pro ZŠ.

Bazén (na základě požadavků sportovních oddílů) připravujeme v keramické úpravě. U něj bude i malá tribuna a informační tabule. Celá stavba bude bezbariérová. V plánované hale vznikne vedle pětadvacet metrů dlouhého bazénu i menší vodní plocha určená neplavcům a začátečníkům.