Facebook
Instagram
Youtube
LinkedIn
hledat

Sportovní areál za Anthroposem

Sportovní areál za Anthroposem

Plánem je vytvořit areál, který bude přístupný široké veřejnosti a bude naplňovat potřeby rekreace a sportovního vyžití návštěvníků.

Předložená urbanistická koncepce řešeného území je založena především na respektu k historické úloze a funkci dané lokality od 19 stol. a v obdobné míře rovněž na úsilí o zachování a vyzdvižení nesporných hodnot v areálu. Urbanistická studie řeší území, ohraničené severně a západně průběhem ulice Pisárecká, východním směrem tokem řeky Svratky a na jižní území hraničí s lesními pozemky. Přímo v řešené lokalitě se nacházejí dva historické objekty tzv. Staré střelnice a restaurace – později tělocvičny, které jsou předmětem památkové ochrany. Stylově lze obě budovy zařadit do období pozdního – doznívajícího – empíru či neoklasicismu. Obě stavby vykazují vysokou kvalitu vlastní architektury i zpracování stylově vyhraněného detailu. Byly postaveny Brněnskou měšťanskou střeleckou společností v roce 1847. Dominantou areálu střelnice je rovněž mohutná 60 m dlouhá a až 7 m vysoká zeď, která zřejmě plnila funkci ochranného valu při střelbě. Nachází se v těsné blízkosti cyklostezky.

Plánem je vytvořit jeden areál, který bude přístupný široké veřejnosti a bude naplňovat potřeby rekreace a sportovního vyžití návštěvníků všech věkových kategorií. V západní části areálu je umístěno hlavní hřiště pro malou kopanou v bezprostřední blízkosti doplněné budovou zázemí pro hráče a veřejnost v rozsahu, který umožní splnění požadavků (Mezinárodní pravidla malého fotbalu – Asociace malého fotbalu České republiky). 

Součástí areálu budou mimo jiné tato sportoviště:

 • 5 hřišť pro malou kopanou
 • Hřiště pro futsal (víceúčelová plocha)
 • Hřiště pro plážové sporty (podklad písek – beachvolejbal, plážový fotbal, plážový badminton)
 • In-line stezka, kterou je možno v zimních měsících využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře
 • In-line ovál s klopenou dráhou normových parametrů délky 200 m
 • pumptrack
 • lezecká stěna
 • tělocvična pro halové sporty
 • napojení na cyklotrialovou dráhu
 • napojení a propojení pro pěší a cykloturisty stávající Pražské stezky se stezkami v Libušině údolí
 • využití dalších ploch pro dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.